Otkaz planiranih aktivnosti

12/09/2020

Na temelju članka 34. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog školskog sportskog saveza, na 26. sjednici Izvršnog odbora održanoj dana 08. rujna 2020. godine, donio je odluku o otkazivanju Završnica državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike
Hrvatske za 5. i 6. razrede i Državnog prvenstva učenika s intelektualnim teškoćama u 2020. godini
Sukladno situaciji s pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (proglašene od strane Svjetske zdravstvene organizacije 11. ožujka 2020.), otkazuje se Završnica državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske za 5. i 6. razrede planirana za 16.-19.11.2020. u Vinkovcima.Državno prvenstva za učenike s intelektualnim teškoćama planirano za 29.9.-1.10.2020.
godine.
Odluka se donosi sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i preporukama Nacionalnog stožera i stupa na snagu danom donošenja.