Savez školsko-športskih društava BBŽ

Sportska aktivnost učenika na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji više od pedeset godina.  Proteklih pola stoljeća osnovne organizacije bila su školska društva za fizičku kulturu, školski sportski klubovi i sadašnja školska sportska društva. Viši oblik bio je općinski savez koji je mijenjao nazive do današnjega Saveza školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije.

Novosti

Događanja i natjecanja

No Events